Versiunea 1.0
Sistem de informare si plata on-line a taxelor si impozitelor locale
Sistemul permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra datoriilor catre bugetul local si sa achite aceste datorii prin intermediul instrumentelor de plata electronica. Operatiunile legate de informare si de plata taxelor si impozitelor pe Internet se pot efectua astfel in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la primarie sau la sediul bancii.
  • Informatii cu privire la datoriile fiscale
  • Istoricul platilor
  • Informatii privind bunurile si proprietatile
  • Plata electronica

Primaria orasului Otopeni va pune la dispozitie urmatoarele metode de informare si plata:

1. Plata la ghiseele Directiei Impozite si Taxe a orasului Otopeni situate in Str. 23 August, nr.10

2. Consultare Impozite OnLine Aplicatie oferita de Primaria orasului Otopeni pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor: impozite datorate de contribuabil bugetului local; situatia platilor; situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor; diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc) plata prin sistem de tip e-commerce de pe siteNota :

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%. Bonificatia se acorda atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incapand cu ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii.

Tipul creanţei bugetare Rata/ Data scadenţei Observaţii

Impozitul/Taxa pe cladiri

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul anual/taxa anuala pe cladiri este de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie a anului

Rata II: 30 septembrie

Impozitul/Taxa pe teren

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul anual/taxa anuala pe teren este de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie a anului

Rata II: 30 septembrie

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul anual pe mijloacele de trasport este de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie a anului

Rata II: 30 sepembrie

Taxa de reclame si publicitate

Rata I: 31 martie

Rate egale

Nu se aplica bonificatia de 10%

Rata II: 30 sepembrie

- Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale se acorda in cazul in care se achita integral impozitul datorat pe intregul an fiscal pana la data de 31 martie. Bonificatia este in cuantum de 10% si se acorda pentru categoriile de impozite pe cladiri, teren si mijloace de transport. Bonificatia se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice.

- Majorari de intarziere se calculeaza in cazul in care contribuabilul nu achita impozitul/taxa in termenele prevazute de lege (31 martie/30 septembrie). Majorarea de intarziere este in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii. Majorarea de intarziere se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice.


Adresa : Str. 23 August, nr.10, Cod Postal: 075100

Telefon : (021) 352.00.33

Fax : (021) 352.00.34

Email :Primaria.Otopeni@otopeniro.ro

 
 

Program relatii cu publicul si incasari

1. Sediul central localizat in orasul Otopeni, Str. 23 August, nr.10

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni,Marti,Miercuri,Joi 08:00 - 16:00
Vineri 08:00 - 14:00

2. Contact

Primaria OTOPENI
Pentru a contacta unul din urmatoarele servicii/birouri formati urmatoarele interioare :
Casierie 109
Compartimentul Registru Agricol 114
Spatiu locativ 115
Stare Civila 117
Investitii-Dezvoltare 118,119,120
Resurse Umane 122
Taxe si impozite 123,124
Contabilitate 125,126
Cadastru si Banca de Date 127
Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Disciplina in Constructii 128
Serviciul Public de Asistenta Sociala 113